Maatwerk

Verwelius zit met veel ver­schillende partners rond de tafel, zowel profit als non-profit organi­saties: bedrijven, provincies en gemeenten, woning­bouw­verenigingen, stichtingen en instellingen.

Dankzij onze ervaring kunnen wij specifieke eisen- en wensen­pakketten vertalen naar maat­werk­oplossingen. Hierbij zullen we de maat­schappelijke context van projecten nooit uit het oog ver­liezen. Denkt u bij­voorbeeld aan contingenten sociale woning­bouw die wij naad­loos in projecten inpassen.

Bouwen is onze basis: wat het object ook is Verwelius levert kwalitatief hoog­staande bouw­projecten af veelal met maat­werk voor specifieke wensen.

Stadsontwikkeling: een her­ontwikkelings­project dat een kantoor­gebouw een tweede leven gunt als appartementen­complex en gelijk rekening houdt met energie­besparing en milieu.

Totaalconcept: Verwelius neemt ver­antwoordelijk­heid in alle fases, alleen dan is de aller­hoogste kwaliteit­snorm te realiseren die we voor onszelf stellen.

Veelomvattende projecten: hele wijken opgezet in het kader van stads­uitbreiding met ver­schil­lende typen woningen.

Beheer

In de loop der jaren bouwde Verwelius haar eigen onroerend goed beleggings­portefeuille op. Momenteel beheren we een grote hoeveel­heid vierkante meters onroerend goed (winkelcentra, kantoren, etc.) op diverse in het oog springende locaties in Nederland.

Daarnaast bezit Verwelius een groot aantal woon­eenheden en ze kan in dat opzicht worden vergeleken met een middel­grote woning­bouw­vereniging. Het beheer van dergelijke objecten en eenheden is een belangrijke ver­antwoordelijk­heid. Als beheerder zijn we nauw betrokken bij eisen en wensen van bedrijven en particulieren.

Met het jaren­lang beheer van on­roerend goed doen we specifieke ervaring op, waar­door we nieuwe projecten ook weer tot in de per­fectie kunnen ont­wikkelen. Het is een typisch voor­beeld van onze integrale aanpak waar­voor we ons sterk maken.

Grootschalig

De afgelopen jaren werd een groot aantal pro­jecten met veel succes af­gerond. Dit waren zowel kort­lopende als lang­lopende projecten, zowel klein- als groot­schalig van aard en altijd veel­omvattend: pro­jecten gericht op specifiek gebruik of opgezet in brede context van stads­uitbreiding en stads­ontwikkeling, met combi­naties van werken, wonen en winkelen. Hierbij werden uiteraard de modernste technieken ingezet op het gebied van energie­besparing en milieu.

Dankzij onze kennis van alle facetten van steden­bouw en archi­tectuur kunnen we voor een toe­komstige bouw­locatie zowel de gebieds­ontwikkeling als de be­bouwing vormgeven.

Voor elke doelgroep: of het nu gaat om een contingent sociale huur­woningen of om de meest luxe AAA-appartementen; Verwelius kan het allemaal en veel meer.