Aankoop

Voor toekomstige ontwikkelingen in de Randstad is Verwelius voort­durend op zoek naar nieuwe locaties en projecten. Dit kan zijn in de vorm van agrarische gronden met of zonder toe­komstige bebouwings­mogelijkheden en ontwikkel­posities voor de korte of lange termijn. Alles voor­namelijk gericht op woning­ont­wikkeling. Ook zijn we zeer geïnteresseerd in de verwerving van on­roerend goed, met name woning­bouw, voor de eigen beleggings­portefeuille.

Voor de her­ontwikkeling tot nieuwe be­stemmingen zoeken we een breed scala aan vast­goed­objecten (kantoor­panden, bedrijfs­locaties, maat­schappelijke gebouwen, etc.) welke wij met ons ervaren team van specialisten aan een tweede leven laten beginnen. We staan garant voor een goede prijs en een zeer snelle beoordeling en af­wikkeling. Aan­biedingen kunnen gericht worden aan grond@verwelius.nl.

Stadsuitbreiding: bouw­rijp maken van door Verwelius aangekocht glas­tuin­bouw­gebied dat in fases wordt her­ontwikkeld tot een woonwijk.

Aangekochte agrarische gronden: in de Randstad die door Verwelius zijn ge­financierd vanuit het eigen ver­mogen en worden ont­wikkeld tot nieuwbouwwijk.

Aangekocht vastgoed: op AAA-locatie midden in binnen­stedelijk gebied dat door het team van specialisten van Verwelius is hero­ntwikkeld van kantoor­ruimte tot luxe penthouses.

Verkoop

Wij hebben voort­durend nieuwbouw­projecten in ont­wikkeling en verkoop. Informatie hier­over vindt u op onze project­websites waar u bij de verkoop­informatie ook de be­treffende makelaars vindt. Tevens hebben we geregeld diverse beleggings­projecten in de verkoop.