Historie

Ons bedrijf is opgericht door Gerrit Verwelius senior. Als bakkers­zoon is hij gaan timmeren en begon later, in 1955, als zelf­standig aannemer. Onder zijn inspirerende leiding, heeft hij letter­lijk en figuur­lijk met zijn eigen handen, de stevige funda­menten van het bedrijf gelegd.

Fundamenten waarop wij heden ten dage met inmiddels de derde generatie van de Verwelius familie aan het roer nog steeds verder bouwen.

Financieel uiterst gezond: en daardoor in staat om een complex her­ontwikkelings­project in een van de meest uitdagende binnen­stedelijke gebieden snel en met de hoogste kwaliteits­standaarden te realiseren.

Missie

Geïnspireerd en doel­bewust, financieel uiterst gezond en met beide benen op de grond. Dat zijn wat ons betreft belang­rijke ken­merken van Verwelius, waarop we uiterst trots zijn. Wij profi­leren ons bij voor­keur als gedreven gebieds­ontwikkelaar die in het ver­lengde hiervan ook zeer vak­kundig bouwt, belegt, beheert en financiert.

Dit totaal­concept is naar onze mening uniek te noemen. Wij staan bekend als een daad­krachtige project­ontwikkelaar en gedegen kwaliteitsbouwer met een «no-nonsens» organisatie, die ook niet schroomt haar verant­woordelijk­heid te nemen.

Visie

In de toekomst blijft Verwelius een daad­krachtig totaal­concept neer­zetten. Om het succes van dit concept te behouden, daagt Verwelius zich­zelf uit zich steeds verder te ont­wikkelen. Hierbij laten we ons leiden door gedreven­heid en brede kennis op gebied van bouwen, beheren en beleggen.

Dit brengt ons verder, naar projecten waarbij Verwelius meer en meer de kracht kan tonen van het totaal­concept. Naast het rea­liseren van kwalita­tief hoog­staande bouw­projecten richt Verwelius zich ook op het ver­sterken van haar financiële porte­feuille om in de toe­komst een nog krachtigere partner te kunnen zijn. Zo is en blijft Verwelius een bouwo­ntwikkelaar die zich onder­scheidt door steeds bredere kennis, meer dan gezonde financiën en groeiende daadkracht.

Veelomvattend: van grond­aankoop, gebieds­ontwikkeling, archi­tectuur, sanering en uit­eindelijke be­bouwing tot onder­liggende finan­ciering, verhuur en beheer; Verwelius is een bouw­onderneming met vele gezichten.