Entree: gerenoveerd kantoor­pand Verwelius ontworpen in samen­werking met de inter­nationaal gerenom­meerde architect Cees Dam.

Kantoor: effectieve moderne werk­plekken in het kantoor van Verwelius met uit­zicht op de haven van Huizen.

Officiële website van Verwelius/Bouwen

«Verwelius/Bouwen» is een ge­regi­streer­de merk­naam die in het handels­verkeer over­koepel­end gebruikt wordt door verschillen­de vennoot­schappen van het Verwelius concern. Verkort op deze website ook aan­ge­duid als «Verwelius».

Verwelius Holding B.V.

Energieweg 2
1271 ED Huizen
KvK # 33277087
Btw # NL801590607B11

Bedrijfsleiding

Gerrit Verwelius, algemeen directeur
Sjuul Stappers, directeur
Matthieu de Graaf, financieel directeur
Marc van Veldhuizen, technisch adjunct-directeur

Telefoon: 035 - 528 40 00
E-mail: verwelius
Internet: www.verwelius.nl

Auteursrecht

Copyright © 2024 Verwelius Holding B.V. Alle rechten voorbehouden.

De Verwelius-website is be­schermd door auteurs­recht en andere in­tel­lec­tu­ele eigen­doms­rechten. Niets uit deze website mag op welke manier dan ook worden ver­veel­voudigd, ge­kopieerd of op een andere manier open­baar worden gemaakt; zonder de voor­af­gaande schrifte­lijke toe­stemming van Verwelius.

Verantwoording website

Tekst en eindverantwoordelijkheid:
Verwelius Holding B.V.

Concept en design:
Reinier Blonk Design & Art Direction, Amsterdam

Fotografie:
Michael Van Oosten, Amsterdam
Meneer de fotograaf, Zaandam
Paul Wassink, Den Haag
Peter Bakker, Mijdrecht

Technische realisatie en onderhoud:
CM Specialist, Huizen